پارس‌آباد مغان سفید پوش شد بارش دوباره برف شهرستان پارس‌آباد را سفیدپوش کرد و موجب خوشحالی کشاورزان و مردم شد. چهارشنبه 4 بهمن 1402 - 17:56

فیلم های های برگزیده