خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گذشت

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن خبر داد.

آخرین اخبار کشاورزی و تعاون

تبلیغات شما با ما

0996-6264416