ماهواره نور ۳ با موفقیت پرتاب شد

وزیر ارتباطات گفت: لحظاتی پیش ماهواره تصویربرداری نور۳ با ماهواره‌بر ایرانی قاصد با موفقیت در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.

آخرین اخبار دانش بنیان

تبلیغات شما با ما

0996-6264416