ممنوعیت جهانی حضور قطعه‌سازان در مدیریت خودروسازان

تجربه اکثر کشورها نشان می‌دهد که پای قطعه‌سازان نباید در شرکت‌های خودروسازی باز شود، چرا که چنین اتفاقی باعث می‌شود صنعت قطعه‌سازی درجا بزند و همچنین رانت به سمت یکسری از قطعه‌سازان برود.

آخرین اخبار صنعت و بازرگانی

تبلیغات شما با ما

0996-6264416