شیراز پایتخت محیط‌زیست آسیا مجمع شهرداران آسیایی، در هشتمین روز سال جدید میلادی، پایتخت محیط‌زیست سال ۲۰۲۴ آسیا را معرفی کرد. این پایتخت، شهر شیراز است. اما علت این انتخاب چیست؟ توضیح مدیر دیپلماسی شهری مجمع شهرداران آسیایی را در این گزارش ببینید. پنجشنبه 28 دی 1402 - 14:53

فیلم های های برگزیده