فیلم - تأمین حدود ۲۰ درصد گاز مصرفی کشور در زاگرس جنوبی ه گزارش انرژی نویس شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی کشور نقش مهمی در تأمین گاز کشور دارد به‌طوری‌که علی منتصری، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی می‌گوید: ۱۷ درصد گاز جهان در ایران و ۲۰ درصد گاز ایران در زاگرس جنوبی است که با احتساب این اعداد، ۳.۴ درصد ذخایر گاز جهان در مخازن موجود در زاگرس جنوبی قرار دارد. افزون‌بر این، این شرکت شرکت حدود ۲۰ درصد گاز مصرفی کشور را نیز تأمین می‌کند. يکشنبه 30 مهر 1402 - 06:28

فیلم های های برگزیده