فیلم - هشدار به کارفرمایان درباره کارگران فاقد بیمه معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایانی که نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران تخلف می‌کنند، هشدار داد. شنبه 1 مهر 1402 - 11:04

فیلم های های برگزیده