فیلم - آیا هوش مصنوعی می‌تواند جای انسان را بگیرد؟ کارشناسان معتقدند مدل مبتنی بر زبان هوش مصنوعی هنوز بدون نظارت انسان نمی‌تواند پاسخ‌های درست به کاربر بدهد. جمعه 24 شهریور 1402 - 09:43

فیلم های های برگزیده