فیلم - موجودات فضایی سر از مکزیکوسیتی در آوردند در جریان برگزاری یک جلسه کنگره در مکزیکو سیتی با موضوع «پدیده‌های نابهنجار»، یک یوفولوژیست جسد دو موجود «غیرانسانی» را رونمایی کرد. این «جسدها» توسط یوفولوژیست «جیم ماوسان» ارائه شده است، اجسادی از بقایای فسیل شده ۱۰۰۰ ساله از افراد فرازمینی (موجودات فضایی) که امروز به آن‌ها «یوفو» می‌گویند. به گفته محققان اجساد کشف‌شده، از معدنی در کوسکو در جنوب پرو پیدا شده که ترکیبی ژنتیکی ۳۰ درصد متفاوت با انسان‌ها دارد. جمعه 24 شهریور 1402 - 08:26

فیلم های های برگزیده