فیلم - کشت نیشکر در هفت تپه کشت نیشکر برخلاف عملیات داشت و برداشت به صورت دستی و با تکیه بر توان کشاورزان انجام می‌شود. قلمه نیشکر، برای کشت توسط کارگران و به صورت دستی تهیه و توسط ماشین آلات به زمین‌های آماده کشت منتقل می‌شود. عملیات تهیه زمین که پیش‌زمینه‌ای برای ورود به کشت نیشکر است شامل شیارزنی، دیسک سنگین، تسطیح لیزری، عملیات خاک‌ورزی و… از ابتدای فروردین ماه شروع و تا دو هفته پیش از کشت ادامه می‌یابد. پنجشنبه 16 شهریور 1402 - 10:42

فیلم های های برگزیده