فیلم - سخنگوی اقتصادی دولت: یارانه نقدی حذف نمی شود سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفت یارانه نقدی حذف نخواهد شد چهارشنبه 17 اسفند 1401 - 17:45

فیلم های های برگزیده