فیلم - طرح اعتباری خرید پوشاک در بهار ۱۴۰۲ محسن گرجی مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت از عملیاتی شدن طرح کارت اعتباری خرید پوشاک برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پوشاک، در بهار سال آینده خبر داد. چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 16:05

فیلم های های برگزیده