فیلم - ثبت رکورد کمترین نرخ تولد دنیا در کره جنوبی کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد، کمترین تعداد تولد را در بین کشور‌های دنیا به نام خود ثبت کرد. منبع ایرنا دوشنبه 8 اسفند 1401 - 18:23

فیلم های های برگزیده