عکس - بارش برف در همدان دوشنبه 30 بهمن 1402 - 11:35