عکس - سکوی B طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی دوشنبه 20 شهریور 1402 - 07:30