عکس - آتش زدن کاه؛ مرگ تدریجی شالیزارها شنبه 18 شهریور 1402 - 12:07