سمپوزیم مجسمه‌سازی اصفهان چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 08:56