گزارش تصویری - زلزله در آدی یامان ترکیه چهارشنبه 26 بهمن 1401 - 18:19