يکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۹
رکورد بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان تراکنش شاپرکی
رکورد بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان تراکنش شاپرکی

در بهمن ماه مجموع مبلغ تراکنش‌های شاپرک با افزایش در مقایسه با پارسال به رکورد بیش از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در بهمن امسال، طبق اعلام شرکت شاپرک، بیش از ۳ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تراکنش انجام شده که نسبت به دی امسال، ۲.۳۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رقم در مقایسه با پارسال بیش از ۱۶ درصد بیشتر شده است.

در این میان، تغییرات مبلغی تراکنش‌ها نیز بیان گر افزایش ۹.۲۶ درصدی در مقایسه با ماه قبل و رسیدن به رقم ۹،۲۳۱،۴۴۲،۵۸۳ میلیون ریال است. این در شرایطی است که این رقم در مقایسه با ماه مشابه پارسال بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر در بهمن امسال، بیش از ۹۱ درصد از کل تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است؛ به گونه‌ای که بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزار‌های پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در دومین ماه زمستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۱.۸۴ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۵.۳۶ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۲.۷۹ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزار‌های پذیرش فعال سیستمی در بهمن امسال در مقایسه با ماه گذشته نشان می‌دهد تعداد ابزار‌های فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با رشد ۱.۷۳ درصدی همراه بوده؛ به گونه‌ای که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در بهمن امسال با رشد ۰.۷۵ درصدی نسبت به دی امسال به رقم ۷۷۱،۱۴۵ رسیده است؛ بنابراین مجموع تعداد این ابزار‌ها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در بهمن به رقم ۱۰،۵۰۵،۹۵۱ رسیده که نسبت به ماه قبل، بیش از یک درصد بیشتر شده است.

از سوی دیگر مقایسه سهم تعداد هریک از این ابزار‌های پذیرش فعال سیستمی از کل ابزار‌های بازار در بهمن امسال، نشان می‌دهد سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار ۹۱.۴۸ درصد بوده است که این میزان در دی امسال، ۹۱.۳۸ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در یازدهمین ماه سال به ۱.۱۸ درصد رسیده که نسبت به دی ماه، کاهش یافته است. در این میان، سهم ابزار پذیرش اینترنتی نیز با کاهش در مقایسه با ماه قبل، به رقم ۷.۳۴ درصد رسیده است.

اشتراک گذاری: